Stručný popis projektu

 

Popis Integrovaného plánu rozvoje města Třebíč - zóna Horka-Domky (IPRM)

 
Hlavní cíl IPRM
Revitalizace veřejných prostranství, regenerace bytových domů a celkové zkvalitnění prostředí městské části Třebíč - Horka-Domky za účelem jejich zatraktivnění a oživení funkčnosti původní zástavby.
 
Stručný popis IPRM
Integrovaný plán rozvoje města Třebíč je zaměřen na využití prostředků z Evropského fondu pro období 2009-2015.
Plán je zaměřen na vybranou zónu Horka-Domky, která splňuje hodnotící kritéria Programu v těchto bodech:
- Neuspokojivý demografický vývoj
- Nízká míra hospodářské aktivity
- Poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí
 
Plánované aktivity
- Revitalizace veřejných prostranství
- Regenerace bytovýh domů
 
 
Program - Integrovaný operační program - IOP
Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita 5.2b) - Regenerace bytových domů
Podpora - Integrovaný plán rozvoje měst – IPRM
Územní zaměření podpory - Třebíč, zóna Horka-Domky
 
Cíle IPRM
- Zlepšení kvality veřejných prostranství
- Zlepšení kvality bydlení místních obyvatel
- Podpora sociální integrace a občanské vybavenosti
 
Finanční objem IPRM
Celkový výdaje po přiznané dotaci                    220 978 tis. Kč
Veřejné prostory                                                     86 181 tis. Kč
Bytové domy                                                          134 797 tis. Kč
 
Výše dotace IPRM
Celkové dotace                                                     127 171 tis. Kč
Veřejné prostory                                                      73 253 tis. Kč
Bytové domy                                                             53 918 tis. Kč
 
Bytové domy v IPRM
V předmětné zóně bylo do projektu zařezeno celkem 56 bytových domů s 2060 bytovými jednotkami, z toho ve správě SBD Třebíč je 26 bytových domů s 1196 jednotkami.

 

Bendova

28. 11. 2017 14:05

Realizované projekty

Bytový dům Hartmannova 1124-30

Bytový dům Hartmannova 1141-6

Bytový dům Okrajová 1162

Bytový dům Družstevní 1060-3

Bytový dům Družstevní 1088-94

Bytový dům Václavské nám. 1013-4

Bytový dům Družstevní 1018-9

Bytový dům Okrajová 1156-65

Bytový dům Družstevní 1064-70

Bytový dům Čeloudova 1116-22

Bytový dům Třebíč, Demlova 1025-6

Bytový dům Václavské nám. 951-2

Bytový dům Demlova 1023-4

Bytový dům Znojemská 984-5

Bytový dům Znojemská 986-7 (Elektro+DPST)

Bytový dům Václavské nám. 1015-6 (DPST)

Bytový dům Družstevní 991-2

Bytový dům Družstevní 988-9 (DPST)

Bytový dům Schöllhornova 1044-5 (kotelna)

Bytový dům Schöllhornova 1044-5

Bytový dům Družstevní 1060-3 (DPST)

Bytový dům Štefánikova 1037-8

Bytový dům Družstevní 1081-7

Bytový dům Družstevní 993-4

Bytový dům Demlova 976-7

Bytový dům Družstevní 1081-7

Bytový dům Družstevní  1020-1

Bytový dům Znojemská 986-7 

Bytový dům Václavské nám. 1015-6

Bytový dům Družstevní 988-9

Bytový dům Demlova 974-5

Bytový dům Okrajová 1167

Bytový dům Demlova 1023-4 II. část

Bytový dům Okrajová 1071-5

 

 

 

Bendova

15. 6. 2015 11:07