Přehled cen energií

Ceny energií 2024  

Bendova

1. 7. 2024 10:45

Vyhodnocení tepla 2023

Vyhodnocení tepla DK 2023

Vyhodnocení tepla CZT 2023 

Bendova

3. 4. 2024 9:56

Deratizace, požární hlásiče

Deratizace - v případě výskytu potkanů ve Vašem domě, kontaktujte deratizační firmu DDD Petr Toufar, Leoš Krajl a domluvte se na konkrétních případech, tel. 606 950 601.

Požární hlásiče - zvažte montáže požárních hlásičů do společných částí domu a do bytů, předpokládaná cena 171,- Kč/ks, hromadné objednávky u p. Smilka, technika družstva, tel. 603 253 561.

 

Bendova

17. 1. 2023 10:05

Revize, číštění a kontroly komínů

Revize, čištění a kontroly komínů v bytových domech ve správě družstva

Bendova

7. 8. 2017 13:22

Regenerace budov

Stavební bytové družstvo zajistí pro bytové domy kvalifikovaně celkový průběh činností spojených s regenerací bytových domů - zpracování kalkulace včetně dotací z programu
- projednání na členských schůzích nebo shromáždění vlastníků
- projektová dokumentace, stavebně-technické posouzení
- stavební řízení
- zadávací/výběrové řízení 
- vyřízení dotací
- uzavření smluv
- provedení stavby 
- kontrola provádění staveb
- zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi odpovědnou osobou
- kontrola faktur, platby
- kolaudace stavby
- vyhodnocení staveb

Bližší informace Vám poskytne Ing. Veškrna, tel. 568 610 167 a Bc. Roupcová, 568 610 178.  

 

Bendova

4. 3. 2022 8:34

Stanovisko SBD Třebíč k možnostem měření či indikace tepla ve vytápěných koupelnách BD

Stanovisko SBD Třebíč

Bendova

30. 5. 2016 13:54

Požární ochrana staveb

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Bendova

12. 8. 2009 10:39