SVJ

Ikona Pozvánka shromáždění SVJ
Ikona Zápis shromáždění SVJ
Ikona Pozvánka shromáždění SVJ (bez rozúčtování vytápění)
Ikona Zápis shromáždění SVJ (bez rozúčtování vytápění)
Ikona Pozvánka shromáždění SVJ vč. volby
Ikona Zápis shromáždění SVJ vč. volby výboru
Ikona Zápis shromáždění vč. volby předsedy
Ikona Pozvánka shromáždění SVJ s byty SBD
Ikona Zápis shromáždění SVJ s byty SBD
Ikona Pozvánka shromáždění SVJ s byty SBD vč. volby
Ikona Zápis shromáždění SVJ s byty SBD vč. volby
Ikona Žádanka oprav SVJ
Ikona Plná moc

Bendova

11. 4. 2024 15:06

Samosprávy

Ikona Žádanka oprava SA
Ikona Plná moc člena nájemce bytu
Ikona Pozvánka na členskou schůzi nájemců a shromáždění společenství vlastníků bez právní subjektivity
Ikona Zápis členské schůze nájemců a shromáždění společenství vlastníků bez právní subjektivity

Bendova

23. 8. 2021 14:57

Provoznětechnický úsek

Ikona Stavební úpravy - pokyny
Ikona Žádost o souhlas se stavební úpravou- byt. jádro v původních rozměrech
Ikona Žádost o souhlas se stavební úpravou - byt. jádro v odlišných rozměrech
Ikona Žádost o souhlas se stavební úpravou – výměna oken
Ikona Žádost o souhlas se stavební úpravou – vybourání otvoru v nosné (nenosné) stěně
Ikona Oznámení vlastníka bytu o stavební úpravě – byt. jádro nebo vybourání otvoru
Ikona Oznámení vlastníka bytu o stavební úpravě – výměna oken
Ikona Žádost o předběžný souhlas pro stavební spořitelny

Bendova

3. 8. 2009 12:04

Ekonomický úsek

Ikona Žádost o poskytnutí půjčky z globálu DZ

Bendova

22. 2. 2021 13:22

Podnájem družstevního bytu pouze se souhlasem družstva

Ikona

Bendova

9. 2. 2024 12:37

Elektronické doručování dokumentů

Ikona Souhlas s elektronickým doručováním vlastník SVJ
Ikona Souhlas s elektronickým doručováním nájemce bytu

Bendova

13. 5. 2024 11:16

Vyplňte výše uložený souhlas s elektronickým doručováním - uveďte správné údaje o Vaší osobě, bytu, e-mailovou adresu, na kterou budou dokumenty zasílány, případně telefonické spojení. Podepište (v případě spoluvlastníků i manželů, je nutný podpis všech spoluvlastníků).

Předejte na družstvo: osobně do kanc. č. 102, do schránky na dveřích družstva nebo zašlete na e-mail: lucie.stolova@sbd-tr.cz. 

  

Bendova

9. 2. 2024 13:14