Počítadlo návštěv: 133619859
Dnes je pondělí 29. 5. 2023, svátek má Maxim
Ankety Pro hlasování je potřeba mít zapnuto cookies

Převody družstevních bytů do vlastnictví členů po roce 2020

Zákon 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, především pak zákonů 103/2000 Sb. a 345/2009 Sb., stanovil povinnost družstvu uzavřít s fyzickou osobou (která je členem družstva, jejíž nájemní vztah k předmětné jednotce vznikl po splacení členského podílu družstvu tímto členem nebo jeho právním předchůdcem a která vyzvala k uzavření smlouvy v  daném termínu – oprávněným členem družstva) smlouvu o bezúplatném převodu jednotky do vlastnictví člena družstva do termínu 31.12.2020. Zákon pozbyl platnosti dnem 1.1.2014.

Převody se od 1.1.2014 řídí zákonem 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, v platném znění.

Stavební bytové družstvo Třebíč rozhodlo usnesením shromáždění delegátů ze dne 29.05.2019, že bude bezúplatně převádět družstevní byty do vlastnictví oprávněných členů družstva i po termínu 31.12.2020.  

Daňové podmínky bezúplatných převodů dle zákona 311/2013 Sb. se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních příjmů, v platném znění. Je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva, jsou dle tohoto zákona od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny bezúplatné příjmy z nabytí vlastnického práva k věci (bytu, garáže, pozemku) na základě jeho převodu nebo přechodu.

Bezúplatné převody jsou současně osvobozeny od poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (2 000 Kč) dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěr:

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo bude na základě rozhodnutí shromáždění delegátů ze dne 29.05.2019 převádět oprávněným členům družstva jednotky do vlastnictví i po roce 2020. Při převodu jednotky je vždy nutné vypořádat závazky mezi družstvem a členem – splacení anuity, úvěru na revitalizaci, případně dluhy za nájemné a služby za užívání bytu.

Převody bytů budou i nadále osvobozeny od daně z příjmů a od správního poplatku na katastru nemovitostí dle platných předpisů. 

 

V Třebíči dne 19.2.2020

Zpracovala: Bendová Ivana

Bendova

12. 1. 2021 10:14