Počítadlo návštěv: 43845679
Dnes je středa 19. 2. 2020, svátek má Patrik
Ankety Pro hlasování je potřeba mít zapnuto cookies

Volby 2020

 Volby orgánů družstva

 V letošním roce končí 5-ti leté volební období všech orgánů družstva, tedy delegátů, členů představenstva a kontrolní komise a samosprávy. Volební období probíhá u všech orgánů shodně, končí i u členů orgánů, kteří byli zvoleni k pozdějšímu dni, než je začátek funkčního období.

 Pro volbu delegátů, jejich náhradníků, kandidátů do představenstva a kontrolní komise zřídilo představenstvo družstva dle platných stanov samostatné volební obvody nájemců a vlastníků. Pravidla pro jednání volebních obvodů a seznam volebních obvodů - zde.

 Volební obvody organizuje představenstvo družstva:

1) volební obvody nájemců bytů, kde je více než 10 nájemců v domě – svolá předseda příslušné samosprávy (pověřený člen samosprávy) na základě pověření představenstvem družstva, pozvánky budou zveřejněny na vývěsce domu. Předseda samosprávy (pověřený člen samosprávy) obdržel dopis s výzvou k provedení voleb včetně vzoru pozvánky a vzoru zápisu včetně prezence.

Volební obvody č. 1-34. Vzory pozvánky, zápisů, plné moci - zde.

 

2) volební obvody nájemců bytů, kde je méně než 10 nájemců v domě – svolává představenstvo družstva (volební obvody jsou sloučeny z více bytových domů), pozvánky obdrží každý nájemce, místo konání zasedací místnost SBD Třebíč. Plná moc – zde.

Volební obvod č. 35 – dne 19.2.2020, 16.00 hod.

Volební obvod č. 36 – dne 19.2.2020, 17.00 hod.

 

3) volební obvody vlastníků bytů svolává představenstvo družstva (volební obvody jsou sloučeny z více bytových domů), pozvánky budou zveřejněny na vývěsce domu, místo konání zasedací místnost SBD Třebíč. Plná moc – zde.

Volební obvod č. 37 – dne 4.3.2020, 16.00 hod.

Volební obvod č. 38 – dne 4.3.2020, 17.00 hod.

Volební obvod č. 39 – dne 18.3.2020, 16.00 hod.

Volební obvod č. 40 – dne 18.3.2020, 17.00 hod.

Volební obvod č. 41 – dne 25.3.2020, 16.00 hod.

Volební obvod č. 42 – dne 25.3.2020, 17.00 hod.

 

Shromáždění delegátů, kde proběhnou volby členů představenstva a kontrolní komise proběhne dne 27.5.2020.

  

V Třebíči dne 28.1.2020

Vyhotovila: Bendová Ivana

 

Bendova

12. 2. 2020 13:09