Orgány družstva

Představenstvo družstva

Tel. 568 610 168 (sekretariát)

Jméno Funkce
Miloslav Peštál Předseda
Mgr. Julie Dolejší Místopředseda
Ing. Josef Petr Člen
Helena Součková Člen
Ivo Tesařík Člen

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.

 

Kontrolní komise

Tel. 568 610 168 (sekretariát)

Jméno Funkce
Zdenka Šimková Předseda
Jiří Vejrosta Místopředseda
Pavel Šikl Člen

 

Ředitel družstva

Tel. 568 610 167

Jméno Funkce
Ing. Zdeněk Veškrna Ředitel

Běžnou činnost družstva vykonává ředitel družstva. Ředitel družstva je oprávněn podepisovat samostatně veškerou písemnou agendu týkající se činnosti družstva mimo činnosti, jež jsou vyhrazeny jiným orgánům družstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma podepisuje ředitel společně s předsedou představenstva. 

Bendova

30. 7. 2020 13:43