Historie

Ustavující členskou schůzí dne 22.9.1959 bylo založeno První SBD občanů při MěNV v Třebíči. Družstvo mělo 30 členů a prvními volenými funkcionáři byli předseda Ing. Jan Kubát, místopředseda pan Pěnčík, účetní Ing. Stanislav Fukal a členové představenstva Činčerová, Černíková a Kratochvíl.

Prakticky současně bylo 9.10.1959 založeno První SBD Závodů Gustava Klimenta Třebíč-Borovina, jehož předsedou byl pan Karel Kratochvíl a místopředsedou pan Jan Láník.

V roce 1963 bylo založeno SBD občanů při MNV v Okříškách, prvním předsedou byl pan Augustýn Hekrle a v roce 1963 SBD občanů při MNV Náměšť nad Oslavou, prvním předsedou byl pan Bednář Jaroslav.

V tomtéž roce (1963) bylo založeno Druhé SBD občanů při MěNV v Třebíči, které převzalo od Prvního SBD nebydlící členy a začalo zajišťovat veškerou další výstavbu na území města Třebíč.

Dále pak byla založena do roku 1970 další bytová družstva:

 • SBD zaměstnanců Jihočeských papíren Přibyslavice
 • SBD pracovníků ZMS Třebíč
 • SBD pracovníků OSP Třebíč
 • Svépomocné SBD Mládí Třebíč
 • SBD pracovníků Skláren Bohemia Brodce
 • II. SBD občanů Náměšť nad Oslavou
 • Okresní stavební bytové družstvo Třebíč
 • SBD občanů při MNV Hrotovice
 • SBD občanů při MNV Rouchovany

V roce 1965 bylo založeno družstvo zajišťující výstavbu především pro stabilizaci pracovníků v zemědělství mimo rámec města Třebíče pod názvem Okresní výstavbové bytové družstvo Třebíč.

Po těchto letech podpory zakládání nových družstev je od roku 1971 naopak vyvíjen politický tlak směřující k redukci počtu družstev formou integrace. Slučována byla především malá družstva, mnohdy však byla nucena k tomuto kroku i větší a životaschopná družstva. První vlna integrace byla v našem regionu prakticky ukončena v roce 1975 sloučením do 5 družstev a jejich následným, někdy tendenčním, přejmenováním na:

 • Novátor, SBD Třebíč,
 • Horácko, SBD Třebíč,
 • Borovina, SBD Třebíč,
 • Oslava, SBD Náměšť nad Oslavou a
 • Podhoran, SBD Okříšky.

V roce 1977 byla s Novátorem sloučena Oslava, od 1.1.1979 pak Podhoran a severní část Horácka. Jižní část Horácka byla integrována do SBD Zítřek Moravské Budějovice.

V roce 1981 došlo ke sloučení OVBD Třebíč s Novátorem. Nejdéle odolávalo politickému tlaku družstvo Borovina, SBD Třebíč, které bylo integrováno do Novátoru v roce 1982.

Od 1.1.1982 existovalo v severní části okresu Třebíč pouze jediné družstvo, a to Novátor, SBD Třebíč. K datu 1.1.2000 družstvo přijalo dnešní název – Stavební bytové družstvo Třebíč.

Bytová výstavba

První družstevní byty byly kolaudovány na bývalé ulici S.K. Neumanna (nyní Štefánikova) již 09.12.1959, bezprostředně následovalo dokončení bytů na náměstí Osvobození (současném Václavském náměstí) a na Střelkově ulici. V roce 1960 byla zahájena výstavba v Borovině na Dělnickém náměstí. Pokračovala výstavba v aglomeraci Domky a Borovina.

Od roku 1972 se započalo s výstavbou na sídlišti Marijánka a na Nových Dvorech, dále vznikla nová sídliště v Domcích. Bytová výstavba se tak rozšířila do všech částí Třebíče. Největší nárůst výstavby byl zaznamenán v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany v letech 1982-86. Bylo postaveno sídliště Hájek a sídliště Nová Borovina. Další velká vlna výstavby byla v letech 1989-91, kdy bylo postaveno sídliště Brněnská, především pak ulice Novodvorská.

Spolu s výstavbou bytů se rozrůstala i členská základna. Z původních 30ti členů v roce 1959 vzrostl tento počet do roku 1982 na 4 599, v té době družstvo vlastnilo 3759 bytových jednotek. V roce 1992 družstvo vlastnilo již 5 777 bytů a 443 garáží.

V roce 1992 byl zahájen proces privatizace bytových jednotek dle zákona č. 72/94 Sb. (zákon o vlastnictví bytů). V letech 1992-2008 družstvo převedlo do vlastnictví celkem 3282 bytových jednotek a 196 garáží.

Bendova

21. 2. 2017 11:35