Počítadlo návštěv: 46649487
Dnes je úterý 2. 6. 2020, svátek má Jarmil
Ankety Pro hlasování je potřeba mít zapnuto cookies

Volby 2020

 Volby orgánů družstva

 V letošním roce končí 5-ti leté volební období všech orgánů družstva, tedy delegátů, členů představenstva a kontrolní komise a samosprávy. Volební období probíhá u všech orgánů shodně, končí i u členů orgánů, kteří byli zvoleni k pozdějšímu dni, než je začátek funkčního období.

 Pro volbu delegátů, jejich náhradníků, kandidátů do představenstva a kontrolní komise zřídilo představenstvo družstva dle platných stanov samostatné volební obvody nájemců a vlastníků. Pravidla pro jednání volebních obvodů a seznam volebních obvodů - zde.

 Volební obvody organizuje představenstvo družstva:

1) volební obvody nájemců bytů, kde je více než 10 nájemců v domě – svolá předseda příslušné samosprávy (pověřený člen samosprávy) na základě pověření představenstvem družstva, pozvánky budou zveřejněny na vývěsce domu. Předseda samosprávy (pověřený člen samosprávy) obdržel dopis s výzvou k provedení voleb včetně vzoru pozvánky a vzoru zápisu včetně prezence.

Volební obvody č. 1-34. Vzory pozvánky, zápisů, plné moci - zde.

 

2) volební obvody nájemců bytů, kde je méně než 10 nájemců v domě – svolává představenstvo družstva (volební obvody jsou sloučeny z více bytových domů), pozvánky obdrží každý nájemce, místo konání zasedací místnost SBD Třebíč. Plná moc – zde.

Volební obvod č. 35 – dne 19.2.2020, 16.00 hod., zápis k nahlédnutí v kanc. č. 105 SBD Třebíč

Volební obvod č. 36 – dne 19.2.2020, 17.00 hod., zápis k nahlédnutí v kanc. č. 105 SBD Třebíč

 

3) volební obvody vlastníků bytů svolává představenstvo družstva (volební obvody jsou sloučeny z více bytových domů), pozvánky budou zveřejněny na vývěsce domu, místo konání zasedací místnost SBD Třebíč. Plná moc – zde.

 

Volební obvod č. 37 – dne 4.3.2020, 16.00 hod., zápis k nahlédnutí v kanc. č. 105 SBD Třebíč

Obránců míru, Modířnová, Velkomeziříčská, Kyjevská, Aug. Kratochvíla, Myslbekova, Benešova, Čajkovského, Max. Gorkého, C. Boudy   

 

Volební obvod č. 38 – dne 4.3.2020, 17.00 hod., zápis k nahlédnutí v kanc. č. 105 SBD Třebíč

Mírová, Dukovanská, Na Svahu, Jar. Heyrovského, Energeitků, Mládežnická, Tkalcovská, Novodvorská

 

Volební obvod č. 39 – dne 9.6.2020, 15.30 hod. 

Demlova, Znojemská, Okrajová, Střelkova, Schöllhornova, Družsteví, Václavské nám., Štefánikova, Kmochova,  Divišova, Jar. Ježka, Račerovická, Jindřichova

 

Volební obvod č. 40 – dne 9.6.2020, 16.30 hod. 

Hartmannova, Čeloudova, domy mimo Třebíč

 

Volební obvod č. 41 – dne 10.6.2020, 15.30 hod. 

Dělnické nám., Bartuškova, Lidická, Revoluční, Spojenců, Zahraničního odboje, Jar. Haška, Fr. Hrubína, M. Majerové

 

Volební obvod č. 42 – dne 10.6.2020, 16.30 hod. 

Nebydlící členové

 

Předpokládané datum konání shromáždění delegátů, kde proběhnou volby členů představenstva a kontrolní komise je 29.7.2020 v 15.00 hodin v zasedací místnosti SBD Třebíč.

  

V Třebíči dne 28.1.2020

Vyhotovila: Bendová Ivana

 

Bendova

27. 5. 2020 13:42

Schůze volebního obvodou nebydlících

Pozvánka na schůzi volebního obvodu členů nebydlících č. 42,

která se koná dne 10.6.2020 v 16.30 hod.

v zasedací místnosti SBD Třebíč, Nerudova 1190/3 v Třebíč – Horka-Domky

při dodržení aktuálních hygienických nařízení s ohledem na vládní opatření COVID-19.

  

V letošním roce končí pětileté volební období orgánů Stavebního bytové družstva Třebíč, družstva, tedy delegátů, členů představenstva, kontrolní komise. Představenstvo družstva zřídilo dle platných stanov samostatné volební obvody pro volbu delegátů, jejich náhradníků, kandidátů do představenstva a kontrolní komise. Volební obvody byly vytvořeny s přihlédnutím k rozsahu práv vyplývajících z postavení členů, výši členských vkladů a k územnímu členění.

Členové družstva – nebydlící byli zařazeni do volebního obvodu č. 42.

 

 Program schůze:

1. Zahájení

2. Hospodaření SBD Třebíč

3. Volba delegáta, náhradníka delegáta na shromáždění delegátů pro nové volební období 2020-2025

4. Volba kandidáta do představenstva a kontrolní komise SBD Třebíč na nové volební období 2020-2025

5. Závěr

  Pozvánka se týká pouze nebydlících členů družstva.

 

Prezence bude zahájena 20 minut před konáním. Člen družstva může být zastoupen na schůzi jinou osobou na základě plné moci, v niž bude uveden rozsah zastoupení. (Vzor plné moci je zveřejněn na webových stránkách družstva www.sbd-tr.cz, aktuality-volby).

Není-li v hodinu uvedenou pro konání volebního obvodu přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů (viz čl. 71 odst.2 stanov družstva).

 

 V Třebíči dne 28.5.2020                                                                          

                                                                                                   

 

                                                                                        Miloslav Peštál

                                                                        předseda představenstva SBD Třebíč       

 

 

 

Bendova

27. 5. 2020 13:47