GDPR

 Dle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, dále jen „nařízení“) je Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo správcem osobních údajů v budovách ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva a dále zpracovatel osobních údajů všech společenství vlastníků jednotek ve správě družstva a to pouze výlučně za účelem výkonu správy domu a pozemku.

Družstvo i SVJ jsou správcem, popř. zpracovatelem údajů a zpracovávají údaje na základě zákonného důvodu (zákonná nebo smluvní povinnost a oprávněný zájem převyšující zájem subjektu údajů).

 Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tj. subjektu údajů - například jméno, adresa, datum narození, e-mail, telefon, údaje o platbách, spotřebě služeb, osobní stav, občanství, údaje o užívání bytů (číslo bytu, osoby v domácnosti, údaje potřebné pro rozúčtování služeb, náměry a odečty spotřeby apod.). Dalšími zpracovávanými údaji jsou údaje potřebné pro fungování SVJ (údaje o vlastnících jakožto členech SVJ, údaje o funkcionářích nebo zaměstnancích).

Funkcionářům SVJ a SA doporučujeme zpracovávat jen nezbytné minimum osobních údajů. Ochranu většího množství dat vč. případné archivace přenechte družstvu jakožto správci
a zpracovateli osobních údajů.

Dále všem funkcionářům SVJ a SA doporučujeme:

-   proveďte analýzu dat, která o subjektech údajů (vlastníci, funkcionáři, nájemci, smluvní partneři) evidujete,

-   udělejte si přehled umístění těchto osobních údajů – listinná nebo elektronická podoba, kde a jak jsou uložena a kdo má k těmto údajům přístup (omezit přístup heslem, uzamčení skříně apod.),

-   vytřiďte a zlikvidujte nepotřebné listiny a data, likvidaci si zaznamenejte,

-   seznamte funkcionáře SVJ a SA s povinností mlčenlivosti – viz Prohlášení o mlčenlivosti,

-   na nástěnku nevyvěšujte žádné informace s osobními údaji, zejména ne kontaktní údaje, údaje o dlužnících, nedoplatcích, apod. 

 

"Nařízení"
 
Informace pro subjeky údajů o zpracování osobních údajů
 

 

 

 

Bendova

6. 9. 2022 11:36